Holy Team
Pozicija
7.
KILLS
112
BODOVI
182
SPONZORI TIMA

HT_ImChilly
36 5353
RS

HT_SamiyToxic
35 4354
RU

HT_ShoMy
18 3981
RS

HT_anndrej
19 2960
RS